Sashiko Shoulder Bag Kit - EMCSK-0001

  • $56.00


Finish size: 17.0" (W) x 12.5" (H). Kit Contents: Cloth: No.4500 Sashiko cloth (Pre-tailored), Thread: Sashiko Embroidery thread (White), Sashiko needle: 1 piece, Thimble: 1 piece, Instructions (Japanese).


We Also Recommend