Sashiko Patch Mending Kit
Sashiko Patch Mending Kit

Sashiko Patch Mending Kit

Regular price
Sold out
Sale price
$38.00

Kit contains: Cloth-1: 20" x 8" of Sakizome-momen (OL100U, Indigo blue) - 6 stiching patterns pre-printed. Cloth: 20" x 8" of Wagara "Panel design" 2000-4B (Navy blue). Sashiko thread: ST-0101 (100m, White) x 1 skein. Sashiko needles: SN-0001 (Long & Short, 2-piece set) x 1 pack. Leather thimble: SN-0002 x 1 piece