Sashiko Mini Tote Bag Kit - EMCSK-0309

  • $56.00


Finish size: 16.5" (W) x 8.5" (H) x 4.0" (T). Kit Contents: Cloth: No.4500 Sashiko cloth (Pre-tailored), Thread: Sashiko Embroidery thread (White), Sashiko needle: 1 piece, Thimble: 1 piece, Instructions (Japanese).


We Also Recommend